Belgische Bvba zonder oprichtersaansprakelijkheid en kapitaal volstort.

Vennootschappen.org | Een ltd. als ondernemingsvorm. Het biedt een hele reeks voordelen.
Inleiding van een Ltd vennootschap
Vragen over een Ltd vennootschap
Bestel hier een Ltd vennootschap
Live helpdesk van vennootschappen.org
 
  EEN LTD, LIMITED OPRICHTEN, GCV, IBC, OFFSHORE, HOLDING OPRICHTEN: ANONIEM - VENNOOTSCHAP OPRICHTEN ZONDER PERSOONLIJKE AANSPRAKELIJKHEID
  Belgische BVBA met volstort kapitaal (18.550 E)
E-mail met ons
België: +32(0)2 80 81 31 3
UK London: +44(0)20 70 99 18 38
  Nieuw opgerichte BVBA
  Inleiding
  Het aantal vennoten
  Het kapitaal
  Het financieel plan
  De oprichtingsakte
  De bekendmaking
  Kosten oprichting
  Klantendienst
E-mail met ons 24/7
Tel: +32(0)2 80 81 31 3
Tel: +44(0)20 70 99 18 38
  U kan ons telefonisch bereiken van:
Ma - Do - 10.30 - 16.00 H
Het kapitaal
(Marta L.)

Voor de oprichting van een B.V.B.A. volstaat een minimumkapitaal van 18.550 euro waarop volledig is ingeschreven. Dit betekent. dat de oprichters zich verbinden dit bedrag ter beschikking te stellen van de vennootschap zodra deze het geld nodig heeft.

Het kapitaal moet echter wel worden volgestort ten belope van minimum 6.200 euro (12.400 euro voor een EBVBA) en op ieder aandeel waarop in geld is ingeschreven moet tenminste 1/5 gestort zijn.

Het volstaat derhalve aan de notaris te bewijzen dat 6.200 euro (of de tegenwaarde in natura) aan de vennootschap werd gegeven, door storting op de vennootschapsrekening.

Inbrengen in natura moeten echter integraal worden volgestort; ze zijn onderworpen aan formaliteiten die een economische verantwoorde evaluatie moeten garanderen. De schatting van het kapitaal wordt gecontroleerd door een bedrijfsrevisor. Deze laatste en ook de oprichters stellen hierover een verslag op.

Om een N.V. op te richten dienen de aandeelhouders zich te verbinden tot een investering in het maatschappelijk kapitaal van minstens 61.500 euro.

Het volgestorte kapitaal d.w.z. het bedrag dat de aandeelhouders effectief op de rekening van de vennootschap hebben gestort of de waarde van de goederen die ze werkelijk in de vennootschap hebben ingebracht, kan hiervan afwijken en dus hoger zijn.  

Bij oprichting moet bij inbreng in geld minstens één vierde van ieder aandeel volgestort zijn en mag het totaal der stortingen niet minder dan 61.500 euro zijn. De volstorting moet gebeuren binnen een termijn van 5 jaar na de oprichting.

De inbrengen in natura zijn aan formaliteiten onderworpen om er een economisch verantwoorde evaluatie van te garanderen.

Voor de oprichting van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (C.V.) legt de wet een minimumkapitaal op van 18.550 euro. Het bedrag moet volledig zijn volgestort ten belope van 6.200 euro en elk aandeel moet voor tenminste een vierde (1/4) worden volgestort.

Boven 18.550 euro varieert het kapitaal naarmate er iemand als vennoot toetreedt of uittreedt of ook nog volgens de intekening op aandelen.

Inbrengen in natura en de quasi-inbrengen moeten volgestort zijn binnen de 5 jaar na de oprichting en worden aan een controle onderworpen vergelijkbaar met die welke toegepast wordt voor de B.V.B.A. en de N.V. (verslag van de oprichters of de bestuurders, controle door een bedrijfsrevisor).

De coöperatieve vennootschap met onbeperkte hoofdelijke aansprakelijkheid (C.V.O.A.) is een meer soepele rechtsvorm dan de C.V. en het maatschappelijk kapitaal wordt vrij in de statuten bepaald. Het vastgelegde bedrag moet integraal worden onderschreven. Boven het statutair vastgelegde minimumbedrag, kan het kapitaal variëren volgens het toe- of uittreden van vennoten.

F.a.q | Stel hier uw vragen | Over ons | Contact | Verzend deze pagina naar een kennis | Boekhouders | Nieuws en informatie
Kant en klaar vennootschappen | Wettelijke erkenning
Voordelen van een Ltd. | De wettelijke erkenning | Tarieven en Packs | Bekende Ltd bedrijven | Klaargemaakte Ltd's |
Uw aandelen anoniem | De Limited gids | Het wetboek | Tarieven
Inleiding | Wat betekent offshore | Uw bedrijfsprofiel | P & E stabiliteit | Wetgeving | Nodige bedrijfskenmerken | Top 5 Offshore
Infrastructuur | Kosten | Tarieven
Inleiding | Het aantal vennoten | Het kapitaal | Het financieel plan | De oprichtingsakte | De bekendmaking | Voorbeeld van statuten bvba
Kosten oprichting | Tarieven
vennootschappen
Certificaat
KBO | Kruispuntbank van Ondernemingen
   E-mail adres:
Inschrijven

  Hebt u vragen? Vul dit formulier in. We geven u vrijblijvend antwoord - oplossing. 24H
  Verplichte velden:
  Uw naam:

  Telefoon nr. of gsm:
  E-mail adres:
  Stad - Gemeente:
  Uw vragen:
 
 Nieuws en informatie
De Nieuwe Starters Bvba, vennootschap naar Belgisch recht - Ontdek de vele valkuilen en bekijk de alternatieven...
Belangrijke informatie inzake Engels recht. Per 1 oktober 2007 treedt waarschijnlijk de nieuwe Companies Act in werking en...

Afschaffing aandelen aan toonder. De regering heeft een wetsvoorstel ingediend met als doel de effecten aan toonder...
Bedrijfsvoorheffing: wijzigingen 2007 Korting personenbelasting: vanaf 1 januari 2007 wordt door het Vlaamse Gewest...
Oprichting van vennootschap. Soort - Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid/Naamloze Vennootschap - Britse ...
Schuldige zaakvoerder wordt hoofdelijk aansprakelijk De programmawet van 20 juli 2006 breidt de aansprakelijkheid uit van...
Verhoogde volstortingsplicht van E-BVBAs: Hoe volstorten? Ingevolge de wet van 14 juni 2004 tot wijziging van de artikelen ...

Luxemburgse holdingregime volledig afgeschaft Er is een officieel einde gekomen aan het regime van Luxemburgse ...
Oprichting vennootschap Euro-Bvba Bent u op zoek naar een goed gestructureerde vennootschap die u persoonlijk veilig ...


 VB. LTD BEDRIJVEN
 DE LTD GIDS
 UW GRATIS WEBSITE
 READY_TO_USE
 NIEUWS_INFO
 BOEKHOUDING
 BANKREKENING
F.a.q | Stel hier uw vragen | Over ons | Contact | Verzend deze pagina naar een kennis | Boekhouders | Nieuws en informatie
© copyright 2007 - 2012 All rights reserved vennootschappen.org